Mel Middleton

Milk Bottle: White Dahlia

130

8" x 8" x 1.5"

Oil on Canvas

You may also like