Mel Middleton

Milk Bottle: White Allium Neopolitanum II

75

6" x 6"x 1.5"

Oil on canvas

You may also like